Otwarcie ogródka dydaktycznego

23.11.2016 12:47

W dniu 22 listopada 2016 roku w szkole dokonano otwarcia ogródka dydaktycznego znajdującego się obok sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, szkolnych oraz uczniowie i reprezentanci lokalnych mediów. Ogródek poświęcił ksiądz Radosław Sawicki.

Projekt został zrealizowany w ramach grantu Razem dla klimatu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Następnie wszyscy wysłuchali wykładu pani Ireny Chorążki na temat przyczyn, mechanizmu powstawania i skutków efektu cieplarnianego. Uczniowie zaangażowani w realizację projektu przedstawili wyniki przeprowadzonych przez siebie badań dotyczących ilości emitowanych przez samochody spalin i zawartych w nich tlenku i dwutlenku węgla. Na zakończenie spotkania uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowali poczęstunek.

Irena Chorążka