Pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w murach szkoły na Blichu.

21.10.2016 18:23

W dniu 21.10.2016 roku podpisana została umowa dotycząca objęcia patronatem naukowym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Podpisania porozumienia dokonali dyrektor szkoły Pani Maria Laska oraz z ramienia Uczelni dr inż. Tomasz Szablewski ,reprezentujący Panią Dziekan Wydziału dr hab. Bożenę Danyluk. Starostwo Powiatowe reprezentowała p. dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Łowiczu - Sylwia Walkiewicz. Umowa umożliwia uczniom uczestnictwo w wykładach oraz zajęciach realizowanych na ternie Wydziału, wykładach otwartych, np. z ramienia Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jak również realizację zajęć dydaktycznych na terenie szkoły prowadzonych przez pracowników naukowych Uczelni.

Młodzież wysłuchała również w tym dniu wykładu pt. „Kto ma chleb ten ma wszystko,” wygłoszonego przez Panią dr hab. Sylwię Mildner-Szkudlarz z Zakładu Technologii Zbóż, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. Wykład poprzedziła krótka prezentacja Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przedstawiona przez Pana dr inż. Tomasza Szablewskiego.

Inicjatorem spotkania była Olga Kwapisz – Wojda, nauczyciel przedmiotów żywieniowych.

Olga Kwapisz-Wojda