DreamSpark - darmowe oprogramowanie firmy Microsoft dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły na Blichu!

18.10.2016 10:37

Już od ponad 2 lat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu uczestniczy w Programie IT Szkoła (internetowym otwartym programie studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)), realizowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki oraz Naukową Akademicką Sieć Komputerową NASK. Dzięki temu wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do programu oraz spełnią niezbędne warunki otrzymują status studenta IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

 

Poniżej, przedstawiam warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA. Po uaktywnieniu - dostęp będzie ważny do 30 września 2017 roku.

  1. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez ucznia. (Uwaga: uczniów, którzy nie mają ze mną zajęć lekcyjnych i nie wiedzą w jaki sposób dokonać rejestracji  zapraszam codziennie podczas długiej przerwy do bud. B, II piętro, sala komputerowa nr 7 - chętnie pomogę przystąpić do programu),

  2. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej pięciu kursów po 1 września 2016 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 7 listopada 2016 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

  3. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów MSDNAA, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status

    Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”

    Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

 

Dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status ucznia.

Wszystkie w/w warunki należy spełnić  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku.

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Błaszczyk