Promowali region łowicki i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wojskowej Akademii Technicznej    

5.10.2016 18:36

W dniu 5 października 2016 r. Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu p. Maria Laska, nauczyciele p. Magdalena Piechowska-Malińska, p. Grzegorz Słoma oraz uczniowie  Magdalena Koza z klasy IV TAŻ i Daniel Lelonkiewicz z klasy IV TIN mieli zaszczyt uczestniczyć w rozpoczęciu roku akademickiego na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. 

Przedstawiciele ZSP nr 2 brali udział w uroczystościach  na zaproszenie Dziekana Wydziału dr hab. prof. WAT Juliana Maja. Było to kolejne spotkanie
z warszawską uczelnią w ramach współpracy podpisanej 15 czerwca 2016 r. z Wydziałem Logistyki WAT przewidującej objęcie szkoły patronatem naukowym, współpracę dydaktyczną i promowanie nauczania na kierunku technik logistyk. W trakcie wykładu inauguracyjnego skierowanego do zaproszonych gości i studentów Dziekan Wydziału Logistyki przedstawił osiągnięcia naukowe i perspektywy związane z kształceniem logistycznym.

Po części oficjalnej przedstawiciele ZSP nr 2 promowali region łowicki i szkołę. Przygotowali piękne stoisko, na którym znalazły się reprezentacyjne łowickie marki. Wśród nich były produkty: OSM Łowicz, Firma Bracia Urbanek, P.P.H.U. Steven, Agros Nova oraz dzieła sztuki ludowej udostępnione przez twórczynię z Łowicza p. Teresę Kocus. Stoisko łowickie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości. 

Magdalena Piechowska-Malińska