Uczniowie z Blichu w gronie stypendystów 

30.09.2016 14:49

28 września 2016 r. ,podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Łowickiego wręczone zostały stypendia starosty łowickiego za wysokie wyniki w nauce. Władze powiatu łowickiego doceniły 32 uczniów, którzy w minionym roku szkolnym rzetelnie zdobywali wiedzę, co z kolei przełożyło się na wysokie wyniki w nauce.

W gronie najlepszych uczniów z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu znaleźli się: Jakub Bogusz, Magdalena Koza, Dominik Kotlarski, Natalia Płuska, Marek Molenda, Kamil Wiechno, Bartłomiej Szwarocki i Marta Ziemiańczyk. 

Nagrodą dla wyróżnionych jest stypendium w wysokości 150 zł. miesięcznie.

Serdecznie gratulujemy!

Magdalena Piechowska - Malińska, P.S.