Wojskowa Akademia Techniczna na Blichu

28.09.2016 21:33

28 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w ramach nawiązanej przez Panią Dyrektor Marię Laskę współpracy.

Swoją obecnością zaszczycili nas p. dr inż. Wojciech Kocańda specjalista ds. dydaktyki, p. Sławomir Szczepański z Sekcji ds. Rekrutacji oraz studenci Wydziału Logistyki WAT.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z klasy IV TL, IV TAŻ, IV TIN, IV TMR, IV TMO, a głównym celem było zapoznanie z bogatą ofertą edukacyjną uczelni oraz zasadami rekrutacji. Uczniowie dowiedzieli się, jakie wymagania należy spełnić, żeby dołączyć do grona studentów prestiżowej uczelni i jak wygląda nabór na poszczególne kierunki cywilne i wojskowe.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Przedstawiciele studentów logistyki z WAT podzielili się swoimi doświadczeniami i chętnie odpowiadali na pytania czwartoklasistów. Największe wrażenie wywarły na uczniach  informacje dotyczące wysokiego uposażenia studentów kierunków wojskowych
i szerokie perspektywy zatrudnienia.

Przedstawiciele WAT przekazali uczniom ciekawe materiały promocyjne uczelni i zaprosili na spotkanie w murach Akademii na zajęciach laboratoryjnych, które odbędą się w listopadzie. 

Organizatorem spotkania była p. Magdalena Piechowska-Malińska.

Magdalena Piechowska - Malińska