REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI „Stawiamy na zawodowców”  

25.09.2016 20:12

logo

Nr Projektu RPLD-11.03.00-IŻ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Stawiamy na zawodowców” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.

5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:

a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

b) Umową o dofinansowanie Projektu.

 

Pliki do pobrania: