Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną-nowe perspektywy w kształceniu logistyków na Blichu

15.06.2016 23:17

15 czerwca 2016 roku szkoła na Blichu gościła przedstawicieli Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej: gen.dyw. dr hab. Juliana Maja - dziekana Wydziału Logistyki, dr inż. Wojciecha Kocańdę - specjalistę ds. dydaktyki i mgr Katarzynę Rzepkę - koordynatora ds. praktyk studenckich.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP Maria Laska podpisała porozumienie z uczelnią przewidujące objęcie szkoły patronatem naukowym przez Wojskową Akademię Techniczną. W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do prowadzenia zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć, współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w akademickich kołach naukowych i zajęciach prowadzonych na uczelni. Inicjatorem spotkania była Magdalena Piechowska-Malińska nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych.

 

Magdalena Piechowska - Malińska