ROLNICTWO Z PASJĄ czyli uczniowie z Blichu w finale centralnym XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

5.06.2016 20:38

Uczniowie z Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w ZSP RCKUiP w Łowiczu na Blichu znowu zostali finalistami OWiUR.

W dniach 3-4 czerwca 2016 r. dwóch naszych uczniów: Barłomiej Szwarocki i Sebastian Rosiak uczestniczyło w eliminacjach centralnych jubileuszowej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które w tym roku szkolnym zostały zorganizowane w Trzciance w woj. wielkopolskim.

Pierwsza edycja tej Olimpiady miała miejsce w roku szkolnym 1977/78. Jest to jedyna olimpiada zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwająca bez przerwy przez 40 lat i największa pod względem liczby uczniów w niej uczestniczących, jak i tematyki w niej reprezentowanej.

Szkoła na Blichu może poszczycić się pierwszym finalistą OWiUR już w roku szkolnym 1978/79 w bloku produkcja zwierzęca, a na przestrzeni czterdziestu lat 67 laureatami i finalistami tej Olimpiady!!!

Olimpiada ma na celu wyłonić spośród uczniów szkół technicznych i licealnych tych najambitniejszych, najzdolniejszych, którzy w niedalekiej przyszłości będą odpowiadać za obrót artykułami spożywczymi i wpływać na bezpieczeństwo żywności.

Przywileje będące udziałem finalistów, czyli tych najlepszych z najlepszych, są różnorodne:

• mogą podjąć dalsze kształcenie się na wybranym atrakcyjnym kierunku studiów jednej z dziewięciu państwowych wyższych uczelni - uniwersytetów bez konieczności postępowania rekrutacyjnego,

są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego z każdej kwalifikacji, jaką konkretny zawód obejmuje, co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów z testu,

zdobywają różnorodne stypendia, w zależności od bloku tematycznego, w jakim uczestnik startuje; stypendia są przyznawane zarówno uczniom, jak i przyszłym studentom,

• otrzymują nagrody rzeczowe.

W tym roku szkolnym olimpijskie egzaminy odbyły się w jedenastu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona i inżynieria środowiska, gastronomia, technologia żywności i debiutująca w tej edycji weterynaria.

"Te bloki będą w przyszłości decydowały o rozwoju gospodarki Polski. Sektor rolno-spożywczy obecnie obejmuje 90% powierzchni kraju. Ten sektor ma nadwyżki finansowe w handlu międzynarodowym wynoszące 8 miliardów euro! Możemy być bardzo konkurencyjni na rynkach międzynarodowych" powiedział witając zgromadzonych gości prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR. Podczas uroczystego otwarcia finału Olimpiady ciepłe słowa skierowali do uczniów również: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak JM Rektor Uniwersytetu w Poznaniu, dyrektor Departamentu Oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektor Lasów Państwowych oraz dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Trzciance, jednego z 5 najlepszych techników w Polsce.

W październiku 2015 r. w całym kraju do eliminacji szkolnych przystąpiło ponad 21.200 uczniów. W eliminacjach okręgowych (drugiego stopnia) w kwietniu 2016 r. wzięło udział prawie 1.500 młodzieży. Już sam fakt uczestnictwa w zawodach II stopnia świadczył o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności technicznych. Ze szkoły na Blichu w zawodach okręgowych wzięło udział 15 uczniów z klas trzecich, drugich, a nawet pierwszej.

Największe osiągnięcia i zapewnione miejsce w ogólnopolskim finale OWiUR stało się udziałem uczniów z klasy 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu: Bartłomieja Szwarockiego, który zdobył 2 miejsce w bloku agrobiznes oraz Sebastiana Rosiaka, który zajął 3 miejsce w bloku produkcja zwierzęca. Troje uczniów uplasowało się na 4. miejscu z bardzo niewielką różnicą punktów od tych, którzy stanęli na podium: Magdalena Koza, również uczennica z klasy 3 TAŻ w bloku agrobiznes, Jakub Bogusz z klasy 3 TMR w bloku mechanizacja rolnictwa oraz Joanna Guzek z klasy 2 TŻG w bloku technologia żywności.

Do eliminacji centralnych w Trzciance został zakwalifikowany z całej Polski 1% uczniów - uczestników zawodów pierwszego etapu (szkolnego). 221 finalistów przyjechało z 70 szkół średnich w kraju. Podczas powitania przyjęli szczere gratulacje od organizatorów, bo dotychczas pokonali już bardzo poważną barierę. Dyplom laureata i finalisty OWiUR jest bardzo dużym plusem podczas poszukiwania pracy, otwiera wiele możliwości.

OWiUR weryfikuje nie tylko wiedzę, ale także umiejętności, co bardzo cenne i rzadko spotykane w obrębie olimpiad przedmiotowych. Na każdym poziomie eliminacji uczniowie rozwiązywali testy składające się z 60 pytań i 3 zadania praktyczne, ale o coraz większym stopniu trudności. Maksymalnie uczestnik może otrzymać 120 punktów. Jako że poziom rywalizacji odbywa się na najwyższym poziomie, to liczą się nawet ułamki punktów. Wielkim osiągnięciem jest już sam udział w tego rodzaju zmaganiach.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że w tegorocznym finale Olimpiady największa suma punktów została przyznana w bloku technologia żywności - 116, a najtrudniejszym okazał się blok agrobiznesu, w którym wzięło udział 21 uczniów. Największych problemów przysporzyła część praktyczna, na którą złożyły się zadania dotyczące: obliczania jednostek zbożowych, elastyczności cenowej popytu oraz rachunku kosztów w oparciu o określone funkcje matematyczne, szczegółowe wzory, ilustracje graficzne i ich interpretację. W bloku agrobiznes Bartłomiej Szwarocki z klasy 3 TAŻ zdobył tytuł finalisty.

Blok produkcji zwierzęcej z 26 uczestnikami wyróżnił się natomiast bardzo trudnym testem teoretycznym, zresztą podczas wcześniejszych edycji OWiUR zdarzało się podobnie nie raz. Sebastian Rosiak, również uczeń klasy 3 TAŻ, został finalistą w tym bloku.

Bartka Szwarockiego do Olimpiady przygotowywała Pani Profesor Elżbieta Wojtyna, a Sebastiana Rosiaka - Pani Profesor Małgorzata Kosiorek. Zarówno wszystkim uczniom jak i ich opiekunom - nauczycielom i rodzicom zostały złożone słowa uznania i podziękowania: "Dzięki Waszej pracy OWiUR może funkcjonować"....,"Spod Państwa ręki wychodzi wspaniała młodzież...", "Laureaci i finaliści OWiUR są widoczni na eksponowanych stanowiskach..." Menadżerowie muszą mieć profesjonalną wiedzę i umiejętności, aby kierować produkcją dobrej jakościowo żywności, bo przecież "rolnictwo miało, ma i będzie miało przyszłość", trzeba tylko umieć zrobić na tym pieniądze — :)

Blich to szkoła, w której nauczyciele potrafią dostrzec i rozwinąć różnorodne zdolności uczniów. W tych niełatwych czasach jest to bardzo cenna umiejętność, gdyż to „od wykształcenia młodych ludzi zależy przyszłość nas wszystkich”.

Blich kształci w zawodach przyszłości! We współczesnym świecie istnieje wielka potrzeba produkcji dobrej i zdrowej żywności, którą mogą zagwarantować sfera agrobiznesu, czyli profesjonalne gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa dostarczające środków produkcji dla rolnictwa oraz odbiorcy artykułów rolnych, osiągające jednocześnie duże dochody! Gratulujemy NASZYM UCZNIOM OGROMNEGO SUKCESU!

 

Elżbieta Wojtyna