Co było pierwsze jajo czy kura?

1.06.2016 19:58

W dniu 31 maja 2016r. ZSP nr 2 RCKUiP na Blichu gościł pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu: dr inż. Agatę Lasik i dr inż. Tomasza Szablewskiego.

Pracownicy uczelni wizytę rozpoczęli wykładem na temat budowy, składu chemicznego, wartości odżywczej, rodzajów i znaczenia jaj w różnych kulturach.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, odbywających się w pracowni gastronomicznej, podczas których wykonywali szereg ćwiczeń, mających na celu ocenę jakości jaj oraz wyciągnięcie wniosków, które jajo jest świeże a które stare.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z wykorzystaniem śruby mikrometrycznej, pehametru, owoskopu i skali La Rocha. Zajęcia skierowane były do uczniów z kierunków: technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nadmienić należy, że to spotkanie jest kontynuacją rozpoczętej współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, na którym młodzież z wymienionych kierunków miała możliwość już parokrotnie uczestniczyć na zajęciach. Współpraca będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym, w różnych katedrach Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

Jest to bardzo ciekawa forma kształcenia umożliwiająca uczniom poszerzenie wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej i na studiach wyższych. Ponadto nabyta wiedza przyda im się w przygotowaniach do olimpiad zawodowych z dziedziny żywienia i żywności, w których nasi uczniowie od lat odnoszą spektakularne sukcesy. Szkoła wywarła duże wrażenie na gościach z Poznania, a w szczególności pracownia gastronomiczna. Pracownicy uniwersytetu podjęci zostali obiadem przygotowanym przez uczniów kierunków gastronomicznych.

ZSP nr 2 wyraża ogromne podziękowania pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, za wkład włożony w realizację tego przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje fakt, że zajęcia te odbyły się charytatywnie a więc istnieją ludzie, którzy zarażają swoją pasja młode pokolenia. Inicjatorkami tego spotkania były nauczycielki kierunków żywieniowych na Blichu: mgr inż. Olga Kwapisz – Wojda, mgr inż. Edyta Kłak i mgr inż. Iwona Bogusiewicz – Kuś.

 

Edyta Kłak, Olga Kwapisz-Wojda