Ileż znaczy bezpieczeństwo

11.05.2016 13:32

Do szkoły na Blichu w Łowiczu nie przychodzi się jedynie po to, aby beztrosko spędzić czas.

Dnia 10 maja 2016 r. w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbyło się szkolenie w zakresie BHP przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń w gospodarstwach rolnych, które przeprowadził pracownik etatowy KRUS Grzegorz Żebrowski, zajmujący się na co dzień wypadkami w rolnictwie. Zorganizowano je dla uczniów oddziałów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Po jego zakończeniu odbył się konkurs, którego treść stanowiły zagadnienia poruszane na wspomnianym szkoleniu.

 

W konkursie pod nazwą „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” podium zdobyli następujący uczniowie:

1) Jakub Salamon, 2) Piotr Ulatowski, 3) Emil Kardas.

Klimat konkursu najbardziej odzwierciedlą wypowiedzi samych zwycięzców.

„Jako nagrodę otrzymałem wkrętarkę. Zająłem trzecie miejsce i to mnie bardzo cieszy. Konkurs nie był łatwy. Poradziłem sobie z nim, bo tematyka BHP w rolnictwie nie jest mi obca. Zachęcam wszystkim moich kolegów ze szkoły do brania udziału w konkursach. Oprócz tego, że można się czegoś nauczyć, to jeszcze są do wygrania bardzo ciekawe nagrody rzeczowe” – podsumowuje Emil, zdobywca trzeciego miejsca.

Piotr, srebrny medalista, powiedział: „Za drugie miejsce otrzymałem wiertarkę. Nie spodziewałem się tak cennych i praktycznych nagród rzeczowych. Szkoła na Blichu daje bardzo szerokie możliwości kształcenia”.

Najbardziej zadowolony z siebie jest zdobywca pierwszego miejsca. „Jestem uczniem pierwszej klasy i jest to mój pierwszy sukces w szkole na Blichu. W konkursie uzyskałem maksymalną ilość punktów. Z całą pewnością nagroda, którą otrzymałem bardzo mi się przyda. Jest nią szlifierka kątowa firmy DEXTER. Dobrze, że w szkole na Blichu jest możliwość poszerzania swojej wiedzy. Zachęcam wszystkich do angażowania się w różne konkursy w naszej szkole. Naprawdę warto. W tym przypadku lepiej czuć się bezpiecznym niż nie mieć tego poczucia. Wiedza z zakresu BHP w rolnictwie na pewno przyda mi się w życiu” – mówi Kuba.

Nad przebiegiem szkolenia czuwał wicedyrektor Jerzy Zabost.

 

Piotr Sumiński