Lekcja patriotyzmu

5.05.2016 22:59

3 maja 2016 r. w Łowiczu odbywały się uroczystości związane z upamiętnieniem 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym wzniosłym wydarzeniu na Starym Rynku udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowni oraz poczty sztandarowe, wśród których nie zabrakło przedstawicieli ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

W czasie jej trwania poświęcono krzyż NSZZ „Solidarność” Ziemi Łowickiej. Po Eucharystii, wszyscy zgromadzeni na uroczystości, udali się złożyć kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz pod pomnikiem poświęconym Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość.

Obecność blichowskiej młodzieży w takich uroczystościach jest dowodem krzewienia postaw patriotycznych w murach szkoły, bogatą lekcją historii Polski i możliwością kształtowania wartości ojczystych. W zaproszeniu na tę uroczystość można przeczytać: Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 r. odegrała doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego Narodu oraz stała się symbolem działań niepodległościowych.

Poczet sztandarowy z Blichu stanowili: Klaudia Kostrzewa, Daria Kroc, Kamila Pryk, Klaudia Redzisz, Matusz Chmurski, Bartłomiej Skowronek. Opiekę nad uczniami sprawował Waldemar Osica.

Piotr Sumiński